Trening Umiejętności Społecznych

Rozwijanie umiejętności społecznych jest podstawą oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, a w szczególności z Zespołem Aspergera, czy z autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA).

W CENTRUM TERAPII „egeo” umiejętności społecznych uczymy dzieci i młodzież podczas zajęć grupowych. Grupy liczą sobie od 6 do 8 osób, a uczestnicy podzieleni są ze względu na wiek. To właśnie wiek i poziom zaawansowania grupy decyduje o formie realizowanych zajęć. Podstawową metodą wykorzystywaną podczas terapii jest Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina.


Do najistotniejszych celów Trening Umiejętności Społecznych należą:

 • rozpoznanie problemów w zakresie umiejętności społecznych u uczestników zajęć,
 • uświadomienie sobie przez dzieci i młodzież, że wykorzystywany przez nich na co dzień zakres zachowań społecznych jest dość ograniczony,
 • pobudzenie u uczestników motywacji do poszerzania repertuaru zachowań społecznych,
 • zmiana zachowań na bardziej efektywne społecznie,
 • przenoszenie uczonych umiejętności na sytuacje codzienne.


Program terapii przewiduje naukę następujących umiejętności społecznych:

 • zawierania znajomości,
 • słuchania,
 • zadawania pytań,
 • odmawiania,
 • inicjowania rozmowy,
 • dyskutowania,
 • reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę,
 • wyrażania krytyki,
 • radzenia sobie z uczuciami (rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu, rozczarowania, mówienia komplementów...).Uczestnicy uczą się nowych umiejętności społecznych i komunikacyjnych poprzez:

 • omówienie określonej umiejętności,
 • odgrywanie ról, scenek,
 • analizę i dyskusję,
 • zadania rozwijające tożsamość i samoocenę,
 • ćwiczenia na twórcze myślenie,
 • pracę nada emocjami,
 • zadania domowe.


Zajęcia o charakterze edukacyjno - terapeutycznym odbywają się w naszym centrum raz w tygodniu przez 90 minut. Praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności ma miejsce najczęściej w środowisku naturalnym, np. w restauracji, w kinie, czy też podczas wycieczek.