Terapia Logopedyczna i Neurologopedyczna

Mowa jest najbardziej charakterystyczną i istotną cechą człowieka. Dzięki niej możemy porozumiewać się za pomocą pojęć, czyli symboli. Zarówno mowa, jak i pismo, pozwala nam na przekazywanie swoich myśli, uczuć, poleceń, pytań, umożliwia ona rozumienie komunikatów płynących od innych ludzi, zarówno w bezpośrednim kontakcie z nimi, jak i poprzez media takie jak książka, radio, telewizja. Dzięki temu, że umiemy mówić, czytać i pisać, potrafimy zachować łączność z ludźmi, i z kulturą, nawet w izolacji fizycznej.

 

Utrata mowy, bądź poważnie zaburzona mowa może w znaczący sposób odbić się w rozwoju emocjonalno - osobowościowym człowieka. Dlatego tak ważna jest profilaktyka logopedyczna. Im wcześniej rozpoczęta zostanie terapia, tym szybciej i efektywniej przebiegać będzie sam proces rehabilitacji.

 
 
Co powinno zaniepokoić w rozwoju mowy dziecka:

6 - miesięczne dziecko:

 • nie reaguje na dźwięki otoczenia, nie uśmiecha się, nie przygląda się twarzy mamy i innych osób bliskich, nie gaworzy (tj. nie wydaje dźwięków chcąc zasygnalizować swoje potrzeby, by zwrócić na siebie uwagę), w czasie jedzenia często się zachłystuje;

9 - miesięczne dziecko:

 • nie używa żadnych gestów ani dźwięków aby poprosić o pomoc lub wyrazić swoje zainteresowanie otoczeniem; na bazie odruchu ssania nie wykształcił się u niego prawidłowy odruch żucia;

po ukończeniu 1 roku życia dziecko:

 • nie wykazuje chęci do słuchania i naśladowania mowy, nie powtarza sylab;
Krótkotrwałe zahamowanie rozwoju mowy może nastąpić wtedy, gdy dziecko uczy się chodzić.
Cała jego uwaga może być wówczas skupiona na doskonaleniu tej umiejętności!!!

po ukończeniu 2 roku życia:

 • dziecko nie wykonuje prostych poleceń, nie używa żadnego słowa odpowiedniego do danej sytuacji; przedłuża się okres połykania typu niemowlęcego (dziecko przy połykaniu wytyka język między zęby);

po ukończeniu 3 roku życia:

 • mowa dziecka jest uboga, a jej zrozumienie przysparza dorosłym wielu trudności,
  dziecko unika kontaktów słownych, chętniej posługuje się gestem niż słowem,
  nie zna podstawowych słów dotyczących najbliższego otoczenia oraz tych związanych z wykonywaniem podstawowych czynności, obserwuje się wyraźne zaburzenia płynności wypowiedzi;

po ukończeniu 4 roku życia:

 • dziecko wypowiada tylko pojedyncze słowa lub proste zdania w sposób niegramatyczny, uzupełnia je gestem, bo inaczej są niezrozumiałe, nie zna podstawowych słów dotyczących różnych, nie bardzo odległych mu obszarów tematycznych, wiele wyrazów wypowiadanych jest nieprawidłowo, często obserwuje się powtarzanie sylab, wyrazów lub fragmentów zdań; widoczne są przeciągania głosek, pauzy, wysiłek i napięcie emocjonalne podczas mówienia;

po ukończeniu 5 roku życia:

 • dziecko nie wymawia prawidłowo wielu głosek, zniekształca wyrazy (opuszcza, przestawia lub dodaje głoski w wyrazach), struktury gramatyczne zdań są wyraźnie zaburzone, wypowiedzi są bardzo ubogie pod względem treści występują zaburzenia płynności wypowiedzi;

 wiek 6 - 7 lat:

 • rozwój artykulacji tj. umiejętności wypowiadania wszystkich głosek powinien być zakończony. Wszystkie wyrazy dziecko powinno wypowiadać prawidłowo a zdania budować poprawnie pod względem gramatycznym jak i logicznym. Wypowiedzi dziecka powinny być wielozdaniowe.

Poprawna wymowa jest jednym z warunków osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej Jeżeli dziecko rozpoczyna naukę szkolną mając nieprawidłową mowę, może podobne błędy jak w wymowie, popełniać także w czytaniu i pisaniu (szczególnie w pisaniu ze słuchu). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z rozwojem mowy swojego dziecka, zgłoś się do nas. Na terapię logopedyczną nigdy nie jest za wcześnie, a może być za późno.


Rodzicu pamiętaj:
 • Mowa dziecka rozwija się od urodzenia!
 • To ty powinieneś być wzorem mowy dla swojego dziecka, bo uczy się jej od ciebie!
 • Mów powoli, wyraźnie, twarzą zwrócony do dziecka, językiem prostym i zrozumiałym dla niego, nie używaj zdrobnień ani wyrazów zastępczych dla rzeczy, które posiadają swoje nazwy (np. Bum, bum zamiast samochód)!
 • Im wcześniej rozpoznane nieprawidłowości poddane zostaną terapii, tym lepszy start zapewniamy dziecku w edukacji szkolnej. Nie jest prawdą, że na terapię jest kiedyś za późno. Pomoc terapeutyczną można uzyskać w każdym wieku. W wypadku starszych uczniów efekty pojawiają się później, lecz nie należy się przez to zniechęcać!
 • Nieprawidłowości wymowy bardzo często wpływają negatywnie na cały rozwój dziecka, a zwłaszcza na rozwój osobowości. Zdając sobie sprawę ze swojej błędnej i czasami nieestetycznej artykulacji, dziecko niechętnie się wypowiada, nie uczestniczy aktywnie na zajęciach lekcyjnych, zamyka się w sobie, a nawet woli udawać nieprzygotowanie do lekcji niż demonstrować swoją wadę wymowy na forum klasy!
 • Nie zaniedbuj Twoim zdaniem drobnych defektów wymowy. Nie myśl, że dziecko „z tego wyrośnie”. Pamiętaj, że wady wymowy mogą nieść za sobą problemy przy nauce czytania i pisania. Dziecko wtedy pisze z wieloma błędami, ma trudności w syntezie i analizie wyrazów, czyta wolno i wyraźnie się przy tym męczy!
 • Nie krytykuj i nie komentuj publicznie wady wymowy swojego dziecka. Pomóż mu, zgłoś do logopedy i wspólną pracą spróbujcie przezwyciężyć ten problem!
 • Wcześnie rozpoczęta terapia logopedyczna wpływa nie tylko na sukces edukacyjny, ale często decyduje o przyszłości Twojego dziecka!