Kynoterapia

Kynoterapia jest to metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę.

Nasza oferta wyróżnia trzy podstawowe formy zajęć:


SPOTKANIE Z PSEM (SP):
 • zajęcia z udziałem psa, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy dzieckiem a psem;
 • podczas radosnej, spontanicznej zabawy (ukierunkowanej przez kynoterapeutę) dzieci przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia;
 • zajęcia SP mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości;
 • w zależności od potrzeb podopiecznych i możliwości placówki mają formę spotkań indywidualnych lub pracy grupowej;
 • mogą odbywać się w formie spotkań jednorazowych lub zajęć cyklicznych, a czas trwania zwykle nie jest jednoznacznie określony;
 • kynoterapeuta prowadzi dokumentację zajęć polegającą na zapisie spostrzeżeń dotyczących zachowania się podopiecznych.
KynoterapiaKynoterapia

EDUKACJA Z PSEM (EP):
 • zajęcia z psem mające na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących wykraczających poza ramy SP;
 • zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach;
 • pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy;
 • dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest
  jego nowy przyjaciel – pies.
 • EP pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole;
 • zajęcia prowadzone są w grupach (klasach) lub indywidualnie przez zespół kynoterapeutyczny kierowany przez pedagoga;
 • EP ma określony scenariusz realizujący program nauczania;
 • wskazana jest ewaluacja i dokumentacja zajęć.
KynoterapiaKynoterapia

TERAPIA Z PSEM (TP):
 • terapia z udziałem psa polegająca na realizacji zestawu ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel z zakresu kompleksowej rehabilitacji;
 • istotną rolę odgrywa tu metodyka, która układana jest w porozumieniu ze specjalistą np.: rehabilitantem, lekarzem prowadzącym lub psychologiem;
 • TP charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika oraz do jego możliwości i potrzeb;
 • TP jest w pełni dokumentowana - każdy uczestnik ma założoną kartę informacyjną i kartę przebiegu zajęć, w której wpisujemy rodzaj prowadzonych ćwiczeń oraz ich efekty. Pozwala to na okresowe sprawdzenie skuteczności i doboru metod;
 • TP jest systemem rozwijalnym tzn. w miarę postępów w rehabilitacji stosujemy stopniowanie trudności;
 • najkorzystniejszą formą TP są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (nie więcej niż 3 osoby.

Źródło: www.kynoterapia.pl/standardy.html

CENTRUM TERAPII egeo oferuje zajęcia kynoterapeutyczne z wykwalifikowanym specjalistą (psychologiem – kynoterapeutą) oraz z psem terapeutycznym, znajdującym się na liście certyfikowanych psów, które posiadają ważną legitymację psa terapeutycznego (lista znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego: www.kynoterapia.pl/psy.html)