Trening Jedzenia

Trening Jedzenia

28 maja 2016 r. Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z problemami z zakresu zaburzeń odżywiania; 
 2. Wspieranie samodzielności dziecka w kontekście posiłków; 
 3. Poznanie metod budowania współpracy i motywacji;
 4. Przedstawienie skutecznych metod wprowadzania do jadłospisu nowych lub wycofanych produktów; 


Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

 • naturalną kolejnością wprowadzania pokarmów u dzieci; 
 • rozwojem umiejętności samoobsługowych; 
 • sposobami organizacji posiłku sprzyjającymi samodzielności; 
 • praktycznymi metodami budowania współpracy przy posiłku 


Program szkolenia:

I. Podstawowe zagadnienia teoretyczne:

 1. Naturalna kolejność wprowadzania pokarmów u dzieci wg norm rozwojowych; 
 2. Rozwój umiejętności samoobsługowych; 

II. Metody budowania współpracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

 1.  Wzmacnianie,
 2. Kontrakty behawioralne,
 3. Plany wizualne;
 4. Formułowanie, wprowadzanie i egzekwowanie zasad; 

III. Metody pracy z dziećmi z trudnościami w jedzeniu

 1. Wprowadzanie wycofanych przez dziecko potraw; 
 2. Metody wprowadzania nowych potraw do jadłospisu; 
 3. Jak uatrakcyjnić dziecku posiłek;

Prowadzący:  Anna Krauze (Fundacja Scolar)

czas: 9:00-15:00

Miejsce szkolenia: Centrum Terapii EGEO, ul. K.Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz

Koszt: 350,00 PLN (cena obejmuje materiały szkoleniowe, drobny poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie) 

Przez zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego  na e-mail organizatora: kontakt@egeo.bydgoszcz.pl oraz dokonanie wpłaty zaliczki - 50,00 PLN 

na konto: mBank 44 1140 2004 0000 3102 7500 3640 (z dopiskiem „Trening jedzenia”).

Pozostałą część można będzie wpłacić w dniu szkolenia.