Szkolenia w egeo

PECS - Poziom I
20 - 21 PAŻDZIERNIKA 2017

To intensywne dwudniowe szkolenie ma na celu nauczenie uczestników teorii PECS, oraz protokołów, jak wprowadzić skutecznie sześć faz PECS

Opis szkolenia

PECS - służy do szybkiego nauczenia umiejętnośi porozumiewania się osób, które nie posiadają PECS promuje komunikację w różnorodnych sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego wcześniejszego treningu.
Trening PECS zaczyna sie od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczya później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się takich jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie. Dodatkowym atrybutem PECS jest to, że wśród dzieci w wieku przedszkolnym z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę. Poprzez prezentację prowadzącego, przykłady z filmami video oraz dzięki okazjom do praktyki, uczestnicy dowiedzą się jak wdrażać sześć faz PECS wraz z atrybutami. Po takim szkoleniu uczestnicy wyjdą z pełnym zrozumieniem jak skutecznie wprowadzać PECS u osób z autyzmem, innymi pochodnymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub ograniczonymi umiejętnościami porozumiewania się.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu oraz stosowaniu PECS:

  • zdobycie umiejętności oraz niezależności w porozumiewaniu się,
  • zredukowanie niepoprawnego zachowania,
  • nauka Twojego dziecka/ucznia inicjowania i rozwijania społecznych umiejętności komunikacji,
  • zobaczysz: jak to działa w praktyce, prezentacje na żywo, przykłady video i okazje do praktyki,
  • rodzice: zostają liderami w edukacji swojego dziecka,
  • profesjonaliści: zdobywają bezcenną wiedzę oraz umiejętności, które wykorzystują w np. w pracy, w szkole.
  • odpowiedź na pytanie "dlaczego?" zachowanie występuje jako droga do rozwiązywani problemów,
  • zdobywasz inspirację oraz odpowiedzi na wszystkie pytania u naszych wykwalifikowanych konsultantów.

PROWADZĄCY: mgr Magdalena Każmierczak
Koszt: 900,00 PLN
Przez zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail organizatora: kontakt@egeo.bydgoszcz.pl i jednoczesne dokonanie wpłaty zaliczki - 200,00 PLN na konto: mBank 44 1140 2004 0000 3102 7500 3640 (z dopiskiem „Szkolenie PECS”) - do 25 września 2017
Pozostałą część należy wpłacić do dnia 13 pażdziernika 2017 r. na podane wyżej konto.