Szkolenia w egeo

Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu – o czym każdy nauczyciel / terapeuta wiedzieć powinien.

 

Szkolenie skierowane jest szczególnie do:

·         pedagogów,

·         nauczycieli placówek masowych, integracyjnych oraz  specjalnych

·         psychologów,

·         logopedów,

·         osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu

 

Tematyka szkolenia:

 1. Terminologia – nowa definicja autyzmu.
 2. Współczesne kryteria diagnostyczne spektrum autyzmu.
 3. Dylematy diagnostyczne związane z występowaniem symptomów zaburzeń łączonych.
 4. Koncepcje psychologiczne wyjaśniające osiowe objawy autyzmu.
 5. Epidemiologia.
 6. Diagnostyka funkcjonalna dzieci ze spektrum autyzmu, a planowanie działań edukacyjnych.
 7. Metody edukacyjne i  terapeutyczne w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
 8. Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi ucznia z autyzmem?
 9. Wykorzystanie technik behawioralnych w pracy z uczniem z autyzmem w szkolnictwie masowym.
 10. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia z autyzmem.
 11. Rozwijanie umiejętności społecznych ucznia z autyzmem w szkolnictwie masowym.
 12. Wskazówki dla nauczycieli do pracy w szkole / w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu.

 

Prowadzący: mgr Ewa Żmich

Szkolenie jest realizowane w formie rady pedagogicznej na terenie placówki zamawiającej