Szkolenia w egeo

Funkcjonowanie ucznia z Zespołem Aspergera – o czym każdy nauczyciel / terapeuta wiedzieć powinien.

 

Szkolenie skierowane jest szczególnie do:

·         pedagogów,

·         nauczycieli placówek masowych, integracyjnych

·         psychologów,

·         logopedów,

·         osób pracujących z dziećmi z Zespołem Aspergera

 

Tematyka szkolenia:

 1. Kryteria diagnostyczne Zespołu Aspergera.
 2. Charakterystyka funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera.
 3. Zespół Aspergera a autyzm (różnice i podobieństwa).
 4. Trudności diagnostyczne (Zespół Aspergera a inne zaburzenia rozwojowe).
 5. Metody edukacyjne i  terapeutyczne w pracy z uczniem z Z.A..
 6. Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi?
 7. Wykorzystanie technik behawioralnych w pracy z uczniem z Z.A. w szkolnictwie masowym.
 8. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia z Zespołem Aspergera.
 9. Rozwijanie umiejętności społecznych ucznia z Zespołem Aspergera w szkolnictwie masowym.
 10. Plusy i minusy Zespołu Aspergera.
 11. Wskazówki dla nauczycieli do pracy w szkole / w klasie z uczniem z Z.A.

 

Prowadzący: mgr Ewa Żmich

Szkolenie jest realizowane w formie rady pedagogicznej na terenie placówki zamawiającej