Szkolenia w egeo

Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

8 MARZEC 2019r.


Szkolenie w formie praktycznej nauki diagnozy funkcjonalnej dzieci:
 • w wieku przedszkolnym, a nawet młodszych (od 6 miesiąca życia do 7 lat prawidłowo rozwijających się),
 • do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia.

Szkolenie skierowane jest szczególnie do:

 • pedagogów,
 • nauczycieli placówek specjalnych i integracyjnych,
 • psychologów,
 • logopedów,
 • osób pracujących z dziećmi z deficytami w rozwoju

Tematyka szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia: rozwój, norma, poziom rozwoju, wiek rozwojowy ...
 • Podstawowe normy rozwojowe w obrębie podstawowych sfer (naśladowanie, percepcja, motoryka duża i mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze, komunikacja - mowa czynna, samodzielność, interakcje społeczne, zachowanie) dla dzieci do 7 roku życia.
 • Charakterystyka diagnozy funkcjonalnej Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R.
 • Zasady posługiwania się narzędziem badawczym.
 • Wypełnianie arkuszy ocen w oparciu o materiały filmowe.
 • Nauka wykreślania Profilu rozwoju i Profilu zachowań.
 • Ćwiczenia w interpretacji wyników badania na podstawie różnych profili.
 • Sporządzanie opinii z przeprowadzonego badania.

Prowadzący: mgr Ewa Żmich

Miejsce szkolenia: Centrum Terapii egeo, ul. K.Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz

Godz.:
14.00 - 20.00

Koszt: 350,00 PLN

Przez zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail organizatora: kontakt@egeo.bydgoszcz.pl

oraz dokonanie wpłaty zaliczki - 50,00 PLN na konto:

mBank 44 1140 2004 0000 3102 7500 3640 (z dopiskiem „Szkolenie Profil Psychoedukacyjny”).

Pozostałą część należy wpłacić na podane wyżej konto do 1 kwietnia 2018 r.