Witamy w Centrum Terapii egeo

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością i jego rodziną oraz podążając za najnowszymi metodami terapeutycznymi zrodził się pomysł utworzenia naszego centrum.

Celem, który sobie wyznaczyłyśmy jest profesjonalna pomoc dzieciom z różnymi problemami rozwojowymi (spektrum autyzmu, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, ADHD/ADD, opóźnienie w rozwoju umysłowym, trudności szkolne, zaburzenia zachowania, zaburzenia komunikacji, zaburzenia integracji sensorycznej, i inne).

Rodzicom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pragniemy pomóc w lepszym poznaniu ich dziecka, znalezieniu jego mocnych stron i ustaleniu najlepszych dróg oddziaływań.

W związku z tym oferujemy szeroki zakres diagnostyki:

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR),
 • Badanie Profilu Psychoedukacyjnego dziecka testem PEP-R
 • Metody kliniczne diagnozy małego dziecka
 • Diagnoza kliniczna dziecka ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Diagnoza integracji rozwoju ruchowego
 • Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna.

Dzieciom i rodzicom oferujemy udział w następujących terapiach:

 • Neuro Integracja Odruchów,
 • Terapia behawioralna (ABA),
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych na terenie domu dziecka i w środowisku lokalnym,
 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna,
 • Terapia psychologiczna,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • Kynoterapia,
 • Mikrokinezyterapia,
 • Konsultacje i opracowywanie domowych programów terapeutycznych,

Dodatkowo organizujemy:

 • Szkolenia i warsztaty z zakresu metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością dla rodziców,
 • Specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,
 • Konsultacje i superwizje w zakresie prowadzenia terapii z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.


Serdecznie zapraszamy

Ewa Żmich, Joanna Wardacka